20. évf. (2024)

 HU ISSN 1787-3606

  Lektorált, nyílt hozzáférésű folyóirat

  

   

   

   

   
 
 

        

 

 Főoldal

 

Az Argumentum lektorált tudományos folyóirat, mely minden, a nyelvtudomány tárgykörébe tartozó, a minőségi követelményeknek megfelelő tanulmány előtt nyitva áll. Elsődleges célja, hogy a nyelvtudomány szakemberei számára igényes publikációs lehetőséget kínáljon.

 

A publikálás nyelve magyar, angol, francia, német, orosz vagy olasz.

 

Az elfogadott írásokat az internetről letölthető formában, késedelem nélkül közzétesszük, majd évfolyamonként archiváljuk.

 

Az Argumentum minden tekintetben a nyomtatott tudományos folyóiratokhoz hasonlóan működik. A publikált írásokat egy évfolyamon belül folyamatos lapszámozással látjuk el, így azok az évszám, az évfolyam és a lapszám alapján hivatkozhatók.

 

A közlésre szánt – nyelvileg már lektorált – írásokat elektronikus formában, csatolt állományként várjuk az argumentum@arts.unideb.hu email-címre. Emellett CD-n beküldött anyagokat is elfogadunk. A kézirat szövegét MS Word (.docx vagy .doc), az ábrákat pedig JPEG (.jpg) formátumban (a kívánt méretnek megfelelően beállított dpi értékkel) várjuk.

 

A szerző(k)nek a publikációhoz mellékelnie kell egy 5-10 soros magyar és angol nyelvű tartalmi összefoglalót, valamint kulcsszavakat is. Kérjük, hogy a kísérőlevélben tüntessék fel a következőket:

- a közlemény címe,

- a közlemény jellege (pl. tanulmány, értekezés, recenzió, konferencia-beszámoló stb.),

- a szerző(k) neve, elérhetőségi címe,

- a szerző(k) munkahelyének és doktori iskolájának megnevezése,

- a csatolt állományok darabszáma, neve és mérete.

 

A szerkesztőbizottság minden publikálásra felajánlott közleményt lektorokkal elbíráltat. A lektorálás duplán vak.

 

A megjelent írások a szerkesztőség engedélye nélkül – az első megjelenés adatainak feltüntetésével – újra közölhetők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főoldal  |  Tartalom  |  Archívum |  Linkek  |  Impresszum  |  Tájékoztató  |  E-mail
All Rights Reserved 2005 Argumentum