20. évf. (2024)

 HU ISSN 1787-3606

  Lektorált, nyílt hozzáférésű folyóirat

  

   

   

   

   
 
 

        

 

 

Technikai útmutató Olvasóinknak

 

 

 

   Az Argumentumban megjelenő írásokat (.pdf)-formátumban találják meg. A PDF fájlok megjelenítéséhez az ingyenesen letölthető és használható Adobe Acrobat Reader program szükséges.

  

   A folyóirat cikkeiből való idézés esetén a következőképpen kérjük a hivatkozást:

 

Kerekes, Dávid (2019): Wissenschaft und Alltag. Argumentum 15, 27-53. https://doi.org/...

 

 

 

Technikai útmutató Szerzőinknek

 

1. Formai követelmények

 

A publikációk formai egységessége érdekében kérjük, hogy a szövegeket az alább megadott formátumban szerkesszék meg:

 

Kitölthető Argumentum-sablon [argumentum_sablon_hu_dotx.dotx  

Kitölthető Argumentum-fájl [argumentum_sablon_hu_word.docx]   

Minta az Argumentum-formátumhoz [argumentum_sablon_minta.docx]  ; [argumentum_sablon_minta.pdf] 

A sablonban használt stílusok részletes leírása [argumentum_reszletek.pdf] 

 

2. Hivatkozás

 

   A főszövegen belüli hivatkozás formája: 

 

(Liebert 1985: 342).

 

  Ha a mondat része az idézett szerző, a hivatkozás a következő:

 

"Liebert elmélete szerint (1985: 342) ..."

 

3. Felhasznált irodalom

 

   Monográfiák:

 

Reeve, M. (2012): Clefts and Their Relatives. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/la.185

 

   Gyűjteményes kötetek:

 

Benczes, R., Barcelona, A. & Ruiz de Mendoza Ibańez, F.J. (eds.) (2011): Defining Metonymy in Cognitive Linguistics: Towards a Consensus View. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

 

 

   Tanulmánykötetben megjelent cikkek:

 

Dodge, E., Hong, J. & Stickles, E. (2015): MetaNet: Deep semantic automatic metaphor analysis. In: Shutova, E., Klebanov, B.B. & Lichtenstein, P. (eds.): Proceedings of the Third Workshop on Metaphor in NLP. Denver, CA: Associaton for Computational Linguistics, 40-49. https://doi.org/10.3115/v1/w15-1405

 

   Folyóiratban megjelent cikkek:

 

Kilgarriff, A., Baisa, V., Bušta, J., Jakubíček, M., Kovář, V., Michelfeit, J., Rychlý, P. & Suchomel, V. (2014): The Sketch Engine: ten years on. Lexicography 1.1, 7-36. https://doi.org/10.1007/s40607-014-0009-9

 

   Internetes forrás:

 

Langlotz, A. (2006b): Idiomatic Creativity: A Cognitive-linguistic Model of Idiom-representation and Idiom-variation in English. Appendixes A. http://www.idiomatic-creativity.ch/ (Letöltés: 2017.11.14.).
https://doi.org/10.1075/hcp.17

 

 

4. DOI

 

A cikkek irodalomjegyzékében, hivatkozásjegyzékében fel kell tüntetni a DOI linket, amennyiben a hivatkozott irodalom rendelkezik DOI azonosítóval.

 

Maleczki Márta, Németh T. Enikő & Szécsényi Tibor (2014): Jelentés és nyelvhasználat: háttér és célok. Jelentés és nyelvhasználat  1, 1-6. https://doi.org/10.14232/jeny.2014.1.1

 

 

5. Egyebek

 

   Kérjük, hogy hivatkozáskor a beépített lábjegyzet-generátort használják!

 

   Kérjük mellőzni az automatikus számozást, felsorolást!

 

   Felhívjuk szerzőink figyelmét az elválasztójel és a kötőjel megfelelő használatára!

 

Főoldal  |  Tartalom  |  Archívum |  Linkek  |  Impresszum  |  Tájékoztató  |  Email
All Rights Reserved 2005 Argumentum