Vol. 17 (2021)

 HU ISSN 1787-3606

  Peer-reviewed open access journal

  

   

   

   

   
 
 

          

 

Contents

 

Contents

 

Papers:

 
 

Pelczéder Katalin:

The Onomatosystematical Study of Toponyms in the Bakonybél Census

 1-15.

 

Virovec Viktória:

Expressing Proximity in Hungarian. The case of most ‘now’ and éppen ‘just’

 16-41.

 

Kiss Anita:

Code-Switching Habits and Attitudes among Transcarpathian-Hungarian University Students

 42-55.

 

Kalivoda Ágnes:

Az igekötők produktív kapcsolódási mintái

 56-82.

 

Balogh Norbert:

Zár-rés és nazális hangok időtartamának vizsgálata a nápolyi és torinói regionális köznyelvben

 83-93.

 

Sami Abdel-Karim Abdullah Haddad:

The speech Act of Offer: A Theoretical Review

 94-107.

 

Christina Hodeib:

An overview of research methods in speech acts and politeness: The case for triangulation

 108-124.

 

Christina Hodeib:

Variability in perceptions of (im)politeness in Syrian Arabic: The observers’ perspective

 125-160.

 

Bódi Beatrix Babett:

La problématique de la scčne et du segment dans « Farce normande » de Guy de Maupassant

 807-819.

 

Bódi Beatrix Babett:

Le rôle organisateur du personnage dans le texte narratif littéraire. Trois approches théoriques du concept de personnage

 820-829.

 

Szabó Orsolya Katalin:

The sociolinguistic profile of English in 21st century Europe

 830-843.

 

Rózsa Katinka:

Muster der Wortbildung mit nicht im Deutschen

 844-863.

 

Iványi Márton Pál:

Egy látszólagos paradoxon: a kereszténység fogalmainak arab szókészlete a máltai nyelvben

 878-894.

   

 

 

     
Reviews:      
   
 

Andor József:

István Kecskés: English as a Lingua Franca: The Pragmatic Perspective

 864-870.

 

Galac Ádám:

Ł. Jędrzejowski & P. Staniewski (eds.): The Linguistics of Olfaction

 871-877.

   

 

 

     

Framing and reframing in public discourses

 

   
 

Csatár Péter:

Preface

 161.

 

Szabó Lilla Petronella:

Exploring equivalence frames: Metaphorical lexical items as means of determining equivalence frames

 162-177.

 

Béni Alexandra:

Afro-pessimism reframed? The study of Africa’s media representation in Hungarian online news

 178-195.

 

Katona-Kovács Lili Krisztina:

The representatation of Venezuelan immigrants in Colombian press articles. A microstudy based on three Colombian newspapers

 196-211.

 

Virág Ágnes:

Metaphorical representations of the Hungarian Parliament in political cartoons (1989–1990)

 212-231.

   

 

 

     

Ünnepi kötet Kövecses Zoltán 75. születésnapja alkalmából

 

 
   

Tartalomjegyzék

 233-235.

   

Tabula gratulatoria

 236.

   

Szerkesztői előszó

 237-239.

   

Kövecses Zoltán főbb publikációi

 240-249.

 

Andor József:

Nyelvelméleti kalandozás a metaforizáció tartományában: interjú Kövecses Zoltánnal

 250-273.

 

 

Grammatika

 

     
 

Győri Gábor &

Hegedűs Irén:

A metonímia és a metafora mint a perspektivikus kategorizáció formái a lexikalizációban és a grammatikalizációban

 275-293.

 

Imrényi András:

Versengő metaforák: a mondat forrástartományai

 294-312.

 

Kocsány Piroska:

A metonímia, a metafora és a hasonlat az -s képzős melléknevek tükrében

 313-348.

 

Kugler Nóra:

Factivusszal kidolgozott eredményállapotot tartalmazó rezultatív konstrukciók a magyarban. Kognitív grammatikai elemzés

 349-373.

 

Palágyi László:

A magyar nomen actionis és metonimikus kiterjesztései

 374-398.

 

Szili Katalin:

Az idő kifejezésének kérdéséhez a magyar nyelvben, különös tekintettel a tér és idő fogalmának összefüggésére

 399-417.

 

Tolcsvai Nagy Gábor:

A fel igekötős igék konstrukciói. Kognitív szemantikai elemzés

 418-436.

 

 

Pragmatika

 

     
 

Dalmi Gréte:

Mi a nővéremmel (azaz, amikor a mi valójában én)

 438-454.

 

Illés Éva:

Honnan jön a kontextus?

 455-466.

 

Laczkó Krisztina:

A deiktikus kivetítés

 467-487.

 

Németh T. Enikő &

Ahmad Adha:

Valóban könnyebb utolérni a hazug embert, mint a sánta kutyát? A hazugság fogal­mának értelmezése magyar nyelvhasználók körében: egy kérdőíves vizsgálat ered­ményei

 488-510.

 

Schnell Zsuzsanna:

Az irónia és a metafora kognitív fejlődési vonatkozásai. Kísérleti pragmatikai vizsgálódások

 511-531.

 

Tátrai Szilárd:

Nézőpont kérdése. A konstruálás pragmatikai vonatkozásairól

 532-550.

 

 

Nyelvi antropológia, filozófia

 

   
 

Susan Gal:

A fogalmi metaforák elmélete és a nyelvi antropológia találkozása

 552-561.

 

Kertész András & Rákosi Csilla:

Megjegyzések az ellentmondás-mentesség elvéhez a fogalmi metaforák elméletében

 562-580.

 

Forgács Bálint &

Pléh Csaba:

Metafora hátán lovagol a sátán – avagy miért nem értjük meg a klímaváltozás valódi fenyegetését?

 581-603.

 

Simon Gábor:

Egy keretalapú metaforaelemzés lehetőségei. Az azonosító konstrukció példája

 604-621.

 

Szelid Veronika:

Veszélyes metaforák. Johnson erkölcselméletének kognitív nyelvészeti dekonstrukciója

 622-647.

 

 

Kultúra, történelem

 

   
 

Baranyiné Kóczy Judit & Komlósi László Imre:

A testrészek jelentéskiterjesztésének kulturális motiváltsága: a kulturális érték modelljeinek szerepe a szem konceptualizációjában

 649-668.

 

Mario Brdar &

Brdar-Szabó Rita:

A karmester metafora kontextualizációja az endokrinológiai diskurzusban

 669-695.

 

Frank Tibor:

Angol–amerikai történeti kifejezések

 696-705.

 

Lechner Ilona:

az erkölcs erő fogalmi metaforára épülő laikus modellek a magyar és a német nyelvben

 706-725.

 

Szabó Lilla Petronella:

Félelem és rettegés a Fehér Házban. Metaforák Donald Trump 2020-as kampány­beszédeiben

 726-746.

 

 

Irodalom

 

     
 

Bencze Lóránt:

„Falu mentén és széltében”. Czuczor Gergely népdalainak metaforáiról a kognitív nyelvészet mentén és széltében

 748-753.

 

Federmayer Éva:

Rabszolga-elbeszélés, műfajság és a posztmodern rabszolgaregény. Charles Johnson Oxherding Tale (1982) és Edward P. Jones The Known World (2003) című neorabszolga-elbeszélésének elemzése

 754-773.

 

Juhász Dezső:

Esse fia. Egy középmagyar perszöveg értelmezéséhez

 774-781.

 

Pethő József:

A Krúdy-próza megszemélyesítő metaforái

 782-794.

 

Szabó Réka:

Az elme metaforái az ómagyar kori szövegemlékekben

 795-806.

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The material of the volumes is available in the Archive.

 

 

Mainpage  |  Contents  |  Archive  |  Links  |  Impressum  |  Technical Guide  |  E-mail
All Rights Reserved 2005 Argumentum