Vol. 20 (2024)

 HU ISSN 1787-3606

  Peer-reviewed open access journal

  

   

   

   

   
 
 

        

 

Archive

 

19 (2023)18 (2022)17 (2021)16 (2020)15 (2019)14 (2018)13 (2017)12 (2016)11 (2015) |  

 10 (2014) | 9 (2013) | 8 (2012)7 (2011) | 6 (2010)5 (2009)4 (2008) | 3 (2007) | 2 (2006) | 1 (2005)

 

19 (2023)

 

Papers:

 
 

Sepideh Arab:

An image schematic account of the polysemy of the verb see. A Pilot Study

 1-31.

 

Lukács Béla:

Hungarian Influence in English Idiom Production

 32-50.

 

Keresa Kumera Chali &

Andrea Parapatics:

Mother tongue-based primary education in contemporary Ethiopia

 51-62.

 

Csibrány Lili:

A Székesfehérvári keresztesek javait megerősítő oklevél (1193) filológiai jellemzői

 63-69.

 

Fatiha Sadouki:

Language contact in Algeria: A sociolinguistic study

 70-87.

 

Váradi Krisztián:

Kétnyelvűséghez fűződő attitűdök vizsgálata többnyelvű környezetben élő főiskolai filológus hallgatók körében

 88-123.

 

Varga Mónika:

Jobb, inkább csak engedjük el Az inkább, a jobban és a jobb funkcióiról és variációjáról középmagyar regiszterekben

 124-155.

 

Sólyom Csilla Ibolya:

L3 Acquisition of Pronominal Possessors and Gender Agreement

 156-182.

 

Ekaterina Olegovna Suntcova:

Исследование учебников удмуртского языка с исторической точки зрения (19201937 гг.)

 183-195.

 

Ameni Mejri:

L2 online anaphora processing by Tunisian Arabic speakers

 196-225.

 

László-Sárközi Gyopárka:

A család metaforái Gary Chapman Családi összhangzattan című könyvében

 226-243.

 

Szabó-Kovács Dorottya:

Measuring resyllabification in Hungarian based on duration. A pilot study

 244-266.

 

George Boakye-Yiadom:

He is still not Rising: The Metaphorical Conceptualisation of the State of the Ghanaian Economy in Select Cartoons

 267-286.

 

M. Rasoul Tayebi:

Images Lost: Persian > English Simultaneous Interpreters Tackling Non-Literal Language

 287-305.

 

Zhu Xiaohan:

Xiqu Translation into English: A Case Study

 306-321.

 

Hyunisa Rahmanadia &

Siti Sa'diah:

Conceptual Metaphor of Fear in English and Its Translation into Indonesian and Turkish: A Case Study

 322-335.

 

Tóth Enikő:

A komplex demonstratívumok mint közvetve referáló kifejezések

 336-354.

 

Dobi Edit & Nagy Andrea:

Szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció magyar és francia rövidszövegekben. A konstringencia összevető vizsgálata

 355-374.

 

Törökné Molnár Mária:

Das Diskursschema der Allegorie: Vorstudien zu einem kognitiv poetischen Allegoriebegriff

 378-405.

   

 

 

     
Reviews:
 

Tóth Ágoston:

Maróthy Szilvia: Digitális Bölcsészet: A szövegtől az adatig

 375-377.

         


 

 

18 (2022)

 

Papers:

 
 

Kiss Anita:

A comparative analysis about the language attitude of Transcarpathian-Hungarian students with matched guise technique

 1-16.

 

Rommel Anna:

Covid-19 – An Unexpected Journey. Exploring Metaphorical Representations of Covid-19 among the medical professionals

 17-34.

 

Cserép Attila &

Tamari Narimanishvili:

Challenges of Metaphor Identification in L2 Essays

 35-57.

 

Parapatics Andrea:

Szinkronszínészek nyelvi attitűdjei és tapasztalatai a magyar szinkronról

 58-69.

 

Szabó Éva:

Benyomáskeltési taktikák magyar nyelvű egyetemisták diskurzuskiegészítéses teszteredményeiben

 70-103.

 

Chahinaz Zighem:

Problématique de cohésion et de cohérence textuelles chez les étudiants universitaires : cas des étudiants hongrois et algériens

 104-123.

 

Xiaoyun Li:

Involvement in Learner English Writing: The Case from Asian Learners

 124-143.

 

Varga Mónika:

A Fatensnél nem konstál – Boszorkányperes tanúvallomások kérdés- és válaszmintázatainak pragmatikai elemzése

 144-171.

 

Naeimeh Afshar & Vincent J. van Heuven:

Perceptual Assimilation of American English Vowels by Monolingual and Bilingual Learners in Iran

 172-191.

 

Illés Tekla:

Sweet-talkers and Internet trolls. An analysis of six Hungarian female politicians’ Facebook comment section

 192-204.

 

Szabóné Habók Marianna:

Children’s irony comprehension

 205-218.

 

Amira Dhifallah:

Collective Nouns and Agreement Preferences in Tunisian Arabic

 219-235.

 

Virovec Viktória:

Mi is az a kellesz? Egy empirikus kutatás eredményei

 236-259.

 

Nagy Andrea &

Marádi Krisztina:

Szövegnyelvészeti szempontok a műfordításkritikában. Két francia szövegrészlet magyar fordításának példája

 260-272.

 

Máthé Zsuzsa:

Space, time and transience

 273-286.

 

Csatár Péter &

Haase Zsófia:

Metaphorische Anaphern und ihr Beitrag zur Textkohärenz

 291-305.

 

Deli Zsolt Pál:

The bilingualism of Hungarians in the United Kingdom and Ireland: Possible language contact effects in the language use of immigrant communities. A work in progress.

 306-336.

 

Cserép Attila:

Did the Verb in Some V NP Idioms Have a Related Meaning when the Idiom Emerged? A Historical Perspective

 337-355.

 

Balogh Norbert:

Állathangokat kifejező szavak képzése az újlatin nyelvekben

 356-363.

 

Laczkó Tibor:

A magyar főnévi csoport szerkezeti és funkcionális jellemzőinek egy átfogó leírásáról lexikalista perspektívából

 364-391.

 

Sheida Marzban & Gyöngyi Fábián:

Second language learners’ reading strategies. The case of intersemiotic relations

 392-409.

 

Wongso Adi Saputra:

Life Metaphors in Creative Writing by Indonesian University Learners’ English Lingua Franca (ELF)

 410-420.

 

Winn Myintzu:

Humor and teasing among ASEAN ELF speakers

 421-438.

 

Tóth Máté:

A szinesztéziás kifejezések fogalmi hátteréről

 439-452.

   

 

 

     
Reviews:      
   
 

Szilágyi Ildikó:

Andrei Lazar: Autobiographie entre le texte et l’image

 287-290.

 

Zahia Flih:

Andrea C. Schalley & Susana A. Eisenchlas (eds.): Handbook of Home Language Maintenance and Development: Social and Affective Factors

 453-459.

         


 

17 (2021)

 

Papers:

 

 
 

Pelczéder Katalin:

The Onomatosystematical Study of Toponyms in the Bakonybél Census

 1-15.

 

Virovec Viktória:

Expressing Proximity in Hungarian. The case of most ‘now’ and éppen ‘just’

 16-41.

 

Kiss Anita:

Code-Switching Habits and Attitudes among Transcarpathian-Hungarian University Students

 42-55.

 

Kalivoda Ágnes:

Az igekötők produktív kapcsolódási mintái

 56-82.

 

Balogh Norbert:

Zár-rés és nazális hangok időtartamának vizsgálata a nápolyi és torinói regionális köznyelvben

 83-93.

 

Sami Abdel-Karim Abdullah Haddad:

The speech Act of Offer: A Theoretical Review

 94-107.

 

Christina Hodeib:

An overview of research methods in speech acts and politeness: The case for triangulation

 108-124.

 

Christina Hodeib:

Variability in perceptions of (im)politeness in Syrian Arabic: The observers’ perspective

 125-160.

 

Bódi Beatrix Babett:

La problématique de la scčne et du segment dans « Farce normande » de Guy de Maupassant

 807-819.

 

Bódi Beatrix Babett:

Le rôle organisateur du personnage dans le texte narratif littéraire. Trois approches théoriques du concept de personnage

 820-829.

 

Szabó Orsolya Katalin:

The sociolinguistic profile of English in 21st century Europe

 830-843.

 

Rózsa Katinka:

Muster der Wortbildung mit nicht im Deutschen

 844-863.

 

Iványi Márton Pál:

Egy látszólagos paradoxon: a kereszténység fogalmainak arab szókészlete a máltai nyelvben

 878-894.

   

 

 

     
Reviews:      
   
 

Andor József:

István Kecskés: English as a Lingua Franca: The Pragmatic Perspective

 864-870.

 

Galac Ádám:

Ł. Jędrzejowski & P. Staniewski (eds.): The Linguistics of Olfaction

 871-877.

   

 

 

     

Framing and reframing in public discourses

 

   
 

Csatár Péter:

Preface

 161.

 

Szabó Lilla Petronella:

Exploring equivalence frames: Metaphorical lexical items as means of determining equivalence frames

 162-177.

 

Béni Alexandra:

Afro-pessimism reframed? The study of Africa’s media representation in Hungarian online news

 178-195.

 

Katona-Kovács Lili Krisztina:

The representatation of Venezuelan immigrants in Colombian press articles. A microstudy based on three Colombian newspapers

 196-211.

 

Virág Ágnes:

Metaphorical representations of the Hungarian Parliament in political cartoons (1989–1990)

 212-231.

   

 

 

     

Ünnepi kötet Kövecses Zoltán 75. születésnapja alkalmából

 

 
   

Tartalomjegyzék

 233-235.

   

Tabula gratulatoria

 236.

   

Szerkesztői előszó

 237-239.

   

Kövecses Zoltán főbb publikációi

 240-249.

 

Andor József:

Nyelvelméleti kalandozás a metaforizáció tartományában: interjú Kövecses Zoltánnal

 250-273.

 

 

Grammatika

 

     
 

Győri Gábor &

Hegedűs Irén:

A metonímia és a metafora mint a perspektivikus kategorizáció formái a lexikalizációban és a grammatikalizációban

 275-293.

 

Imrényi András:

Versengő metaforák: a mondat forrástartományai

 294-312.

 

Kocsány Piroska:

A metonímia, a metafora és a hasonlat az -s képzős melléknevek tükrében

 313-348.

 

Kugler Nóra:

Factivusszal kidolgozott eredményállapotot tartalmazó rezultatív konstrukciók a magyarban. Kognitív grammatikai elemzés

 349-373.

 

Palágyi László:

A magyar nomen actionis és metonimikus kiterjesztései

 374-398.

 

Szili Katalin:

Az idő kifejezésének kérdéséhez a magyar nyelvben, különös tekintettel a tér és idő fogalmának összefüggésére

 399-417.

 

Tolcsvai Nagy Gábor:

A fel igekötős igék konstrukciói. Kognitív szemantikai elemzés

 418-436.

 

 

Pragmatika

 

     
 

Dalmi Gréte:

Mi a nővéremmel (azaz, amikor a mi valójában én)

 438-454.

 

Illés Éva:

Honnan jön a kontextus?

 455-466.

 

Laczkó Krisztina:

A deiktikus kivetítés

 467-487.

 

Németh T. Enikő &

Ahmad Adha:

Valóban könnyebb utolérni a hazug embert, mint a sánta kutyát? A hazugság fogal­mának értelmezése magyar nyelvhasználók körében: egy kérdőíves vizsgálat ered­ményei

 488-510.

 

Schnell Zsuzsanna:

Az irónia és a metafora kognitív fejlődési vonatkozásai. Kísérleti pragmatikai vizsgálódások

 511-531.

 

Tátrai Szilárd:

Nézőpont kérdése. A konstruálás pragmatikai vonatkozásairól

 532-550.

 

 

Nyelvi antropológia, filozófia

 

   
 

Susan Gal:

A fogalmi metaforák elmélete és a nyelvi antropológia találkozása

 552-561.

 

Kertész András & Rákosi Csilla:

Megjegyzések az ellentmondás-mentesség elvéhez a fogalmi metaforák elméletében

 562-580.

 

Forgács Bálint &

Pléh Csaba:

Metafora hátán lovagol a sátán – avagy miért nem értjük meg a klímaváltozás valódi fenyegetését?

 581-603.

 

Simon Gábor:

Egy keretalapú metaforaelemzés lehetőségei. Az azonosító konstrukció példája

 604-621.

 

Szelid Veronika:

Veszélyes metaforák. Johnson erkölcselméletének kognitív nyelvészeti dekonstrukciója

 622-647.

 

 

Kultúra, történelem

 

   
 

Baranyiné Kóczy Judit & Komlósi László Imre:

A testrészek jelentéskiterjesztésének kulturális motiváltsága: a kulturális érték modelljeinek szerepe a szem konceptualizációjában

 649-668.

 

Mario Brdar &

Brdar-Szabó Rita:

A karmester metafora kontextualizációja az endokrinológiai diskurzusban

 669-695.

 

Frank Tibor:

Angol–amerikai történeti kifejezések

 696-705.

 

Lechner Ilona:

az erkölcs erő fogalmi metaforára épülő laikus modellek a magyar és a német nyelvben

 706-725.

 

Szabó Lilla Petronella:

Félelem és rettegés a Fehér Házban. Metaforák Donald Trump 2020-as kampány­beszédeiben

 726-746.

 

 

Irodalom

 

     
 

Bencze Lóránt:

„Falu mentén és széltében”. Czuczor Gergely népdalainak metaforáiról a kognitív nyelvészet mentén és széltében

 748-753.

 

Federmayer Éva:

Rabszolga-elbeszélés, műfajság és a posztmodern rabszolgaregény. Charles Johnson Oxherding Tale (1982) és Edward P. Jones The Known World (2003) című neorabszolga-elbeszélésének elemzése

 754-773.

 

Juhász Dezső:

Esse fia. Egy középmagyar perszöveg értelmezéséhez

 774-781.

 

Pethő József:

A Krúdy-próza megszemélyesítő metaforái

 782-794.

 

Szabó Réka:

Az elme metaforái az ómagyar kori szövegemlékekben

 795-806.


 

16 (2020)

 

Papers:

 
 

Kiss Anita:

The use of Hungarian language and language attitude in the Subcarpathian region amongst university and college students

 1-13.

 

Ahmad Adha:

Linguistic Based Cues in Detecting Deception in Indonesian Language Use

 14-30.

 

Szabó Éva:

A nyelvi agresszió megjelenése a politikai vitaműsorokban

 31-43.

 

Esra Abdelzaher &

Tóth Ágoston:

Defining Crime: A multifaceted approach based on Lexicographic Relevance and Distributional Semantics

 44-63.

 

Sami Abdel-Karim Abdullah Haddad:

Conversational Implicature in Jordanian Arabic Offers

 64-75.

 

ahmad Khatatneh:

Specificational Pseudoclefts in Standard Arabic

 76-94.

 

FARKAS IMOLA-ÁGNES:

Atelic unaccusative verbs and cognate objects in Hungarian

 95-114.

 

RÓZSA KATINKA:

Wortbildung mit nicht- – Präfix oder Kompositionsglied?

 115-124.

 

Galac Ádám:

Semantic change of basic perception verbs in English, German, French, Spanish, Italian, and Hungarian

 125-146.

 

Fehér Krisztina:

Status-based preference of varieties in bidialectal kindergarteners: an experimental study

 147-172.

 

Szabó Orsolya Katalin:

Communication in a Democratic Multilingual Europe: European Union Language Policy Evaluation from a Critical Perspective

 173-186.

 

Őri Péter:

Same Element, Different Processes

 187-208.

 

Tóth Enikő:

Some insights on demonstrative use in Hungarian: results of a controlled-dialogue game

 209-229.

 

Sergei Kuzeev:

Language and Consciousness: Towards the Path of Synergy

 230-240.

 

Amani Mejri :

The interpretation of English reflexive and non-reflexive pronouns by Tunisian students

 241-259.

 

Dobi Edit:

A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció hozadéka József Attila Mama című versének elemzésében

 260-279.

 

Havasi Benigna:

A német diktatúrák nyelve. A német szókincs nácitlanítása, valamint egy új diktatúra szókincsének megalkotása 1947 után

 280-291.


 

15 (2019)

 

Papers:

 
 

ONDER Csaba:

Kölcsey Ferenc and the Finno-Ugric people. Briefly about fictitious historical-etymological linguistics

1-7.

 

Dobi Edit:

Constringency as the Basic Category of Representing the Semiotic-Textological Meaning of Texts

8-19.

 

Szecskó Adrienn:

De catin ŕ marie-couche-toi-lŕ. Désignation de la femme de mauvaise vie et de la prostituée ŕ l’aide des prénoms dans l’argot français du 19e sičcle

20-40.

 

Christina Hodeib:

Apology Strategies in Syrian Arabic

674-701.

 

Pődör Dóra:

The Use of the Term ʻcombining form’ in Some Monolingual English Dictionaries

702-715.

 

Bakaja Zoltán:

Bhagavad-gītā As It Is – elvárások és átváltási műveletek

716-737.

 

Mezőlaki Regina &

Ivaskó Lívia:

Felnőtt neurotipikus és autista személyek közötti társas interakciós konfliktushelyzetek kezelésének sajátosságai

738-754.

 

Bakaja Zoltán:

Átváltási műveletek a beszélőjelölőnek nevezett szanszkrit idéző mondat angol és magyar nyelvű fordításaiban

755-783.

 

Bakaja Zoltán:

A Bhagavad-gītā As It Is fordításának egyes lexikai problémái

784-798.

 

Kertész András &

Földes Csaba:

Von Humboldt zur IT. Germanistische Forschung und Lehre in Ungarn: Tendenzen und Perspektiven im Referenzsystem des europäischen Hochschulraums

799-824.

   

 

     

Thirsting for the living word

Special issue in honor of professors József Andor and Sándor Martsa on the occasion

of their 70th birthday

 

 
   

 Contents

42-43.

   

 Preface

44-45.

   

 Tabula Gratulatoria

46.

 

Martin ADAM:

Sámuel Brassai and Jan Firbas: The concept of the sentence through

the prism of two great minds of linguistics

47-61.

 

Gábor ALBERTI, Mónika DÓLA, Eszter KÁRPÁTI,

Judit KLEIBER, Anna SZETELI & Anita VISZKET:

Towards a cognitively viable linguistic representation

62-80.

 

Keith ALLAN:

Semantics and Pragmatics: A historical review to the end of the twentieth century

81-116.

 

Judit BARANYINÉ KÓCZI & László Imre KOMLÓSI:

Revisiting literacy: Changing learning paradigms in digital culture

117-132.

 

Réka BENCZES:

The name of the game: Rhyme and alliteration in multi-word expressions

133-144.

 

Károly BIBOK:

A lexical pragmatic account of polysemy

145-154.

 

Attila Cserép:

A lexicographic and corpus linguistic investigation of put a damper/dampener on

155-167.

 

Mónika DÓLA &

Anita VISZKET:

Conceptualizing cause as background: The [Nmental state.Poss.Iness]cause construction

168-178.

 

Judit DOMBI:

Interlanguage requests in elicited vs. naturally produced emails: A comparative study of Hungarian EFL speakers’ request realization in student-to-faculty emails

179-200.

 

Kornél FARKAS:

Reflective templates in language teacher education: A pilot study on Hungarian and Turkish pre-service EFL teachers’ beliefs

201-212.

 

Tamás FEKETE &

Ádám PORKOLÁB:

Skeuomorphism as a possible novel method of word formation: On the nature of lexical skeuomorphs

213-225.

 

Gábor GYŐRI:

Categorizing processes, motions and actions: What is basic about basic level verbs?

226-240.

 

Gabriella HARTVIG:

Angol olvasókönyv a Szepesy-gyűjteményben: Johann Christian Fick Englisches Lesebuch-ja

241-251.

 

Irén HEGEDŰS:

On the grammaticalization of child: The case of Hungarian fia ‘son’,

fióka ‘nestling’ and fiók ‘drawer’

252-263.

 

Zoltán KÖVECSES:

Metaphor universals in literature

264-276.

 

Magdolna LEHMANN:

Models of the mental lexicon

277-289.

 

Enikő NÉMETH T.:

Daddy ’apu’, honey ’édesem’, darling ’drágám’: Nyelvi és kontextuális kulcsok a perspektívák és intenciók megmutatásához és megfejtéséhez

a verbális kommunikációban

290-303.

 

Péter PELYVÁS:

On epistemic and deontic grounding

304-315.

 

Csaba PLÉH, Rozália Eszter IVÁDY & Judit NAGY-GYÖRGY:

Interaction of form and content in metalinguistic judgments

316-331.

 

György RÁKOSI:

Searching for definite clues in Hungarian: On pro-dropped possessors

and the definite article

332-343.

 

Gábor SZABÓ &

Marianne NIKOLOV:

“More playful tasks”: An analysis of secondary-school students’ responses to a questionnaire on their needs

344-378.

 

Lilla SZABÓ:

There’s something about back-formation... An overview of the interpretations of back-formation

379-399.

 

Gertrud SZAMOSI:

Hogyan vált a hegylakó és a kockás szövet a skótok nemzeti szimbólumává?

400-408.

 

Tibor SZŰCS:

Az állandó változás fordított világa

409-420.

 

Julia TANABE:

Japanese students’ intercultural gains in a study abroad context

421-446.

   

 

     

(↑TOPIC NUM) = 60

Special issue in honour of Tibor Laczkó on the occasion of his 60th birthday

(↑TOPIC NUM) = 60

Különszám Laczkó Tibor 60. születésnapja alkalmából

 

 
   

 Contents

449-450.

   

 Editorsʼ foreword

451-452.

 

Gábor Alberti &

Judit FARKAS:

Scope inversion under the fall–rise contour?

453-471.

  Attila Cserép:

Variability of kick the bucket

472-489.

 

Mary Dalrymple &

Tracy Holloway King:

An amazing four doctoral dissertations

490-503.

 

Marcel den Dikken:

‘Not’: Not Non-projecting

504-533.

 

Edit dobi:

A konstringencia lexiko-szemantikai vonatkozása: Rövidszöveg-elemzések

534-544.

 

Zsuzsanna gécseg:

The syntactic position of the subject in Hungarian existential constructions

545-560.

 

Helge Lřdrup:

The accusative external possessor with Norwegian unergatives

561-574.

 

Louise Mycock:

Analysing ‘wh’ Echo Questions: A typological perspective with special reference to Hungarian

575-590.

 

Péter Pelyvás:

The modal and the temporal in will

591-601.

 

György rákosi:

Something inside myself does not agree: On the anaphor agreement effect in Hungarian

602-616.

 

Louisa Sadler:

Multiple Controllers in Nominal Modification

617-638.

 

Martina Katalin Szabó & Károly bibok:

Értékvesztésre és értékváltásra képes lexémák újabb vizsgálata

639-649.

 

Péter szűcs:

Remarks on binding and control data in Hungarian Complex Event Nominals

650-664.

 

Anita Viszket &

Mónika Dóla:

A névelő hasznáról

665-673.


 

14 (2018)

 

Papers:

 
 

Dobi Edit:

A sikeres jelentésreprezentáció feltételeiről - Iróniaértés és fogalmi séma

1-11.

 

Sass Bálint:

Az igei szerkezetek algebrai struktúrája, avagy a duplakocka modell

12-44.

 

Molnár Mária:

Az allegóriaértelmezés mentális ösvénye

54-78.

 

Csonka Veronika:

Subjectivity and emphasis in Scottish Gaelic preposed adjectives

79-96.

 

Tóth Alinka:

Az afáziák definíciójának változása az idegtudományi eredmények tükrében

97-109.

 

Tóth Enikő:

A production study on the choice of Hungarian demonstratives

110-123.

 

Lukács Béla:

The Ambiguity of English Structures with No or Minimal Context

124-149.

 

Kiss Ilona:

The persuasive discourse function in the language of tourism. A corpus-driven lexico-grammatical analysis of travel articles

150-162.

 

Gellért Rita:

A multikódoltság hatása az értelmezésre

163-176.

 

Tóth Alinka:

Fogalmi reprezentációk és jelentés

177-190.

 

Lőrincz Andrea:

Metaforákon innen és túl: az iskolai hétköznapokról

191-216.

 

Németh Margarita:

Apologizing Strategies in Hungarian

217-231.

 

Gellért Rita:

Verbális és zenei összetevőből felépülő multimediális szövegek újragondolt elemzési rendszere

238-257.

 

Katona Csilla:

A tővégi magánhangzók eltűnése a magyarban

264-284.

 

Vecsey Zoltán:

Képesek-e feloldani a negatív egzisztenciális állítások ellentmondásait a dinamikus jelentéselméletek?

285-300.

 

Németh Zsuzsanna,

Nagy C. Katalin &

Németh T. Enikő:

Az adatforrások elmosódott határai a konverzációelemzésben

301-312.

 

Bakó Barbara:

Idiom decomposability and variability: the case of eight Hungarian non-decomposable idioms

313-326.

 

Papp Melinda:

A nem szó szerinti jelentések szerepe a Metamorphoses Meseterápiás Módszerben pragmatikai perspektívából

327-338.

 

Csonka Veronika:

The Scottish Gaelic intensifiers lŕn, sŕr, sěor, and seachd

339-367.

 

Farkas Imola-Ágnes & Kardos Éva:

Non-maximal event delimitation in Hungarian

368-382.

 

Bebwa Isingoma:

Accounting for Variability in the Linearization of Ditransitive Constructions in English among Native Speakers

383-399.

 

Tóth Ágoston:

Recognizing semantic frames using neural networks and distributional word representations

400-414.

 

Varga Marianna:

A tanúk emlékezetét befolyásoló verbális tényezők

415-428.

 

Lukács Béla:

Word Spy’s New English Words Coined between 2014 and 2018

429-449.

 

Varga Marianna:

The conscious and cooperative availability of bare linguistic meaning in Hungarian legal proceedings

450-464.

   

 

     
Reviews:      
         
  Oksana Symkovych:

Larysa Masenko: Surzhyk – Mizh movoju i jazykom (Surzhyk – Between Language and Tongue)

45-53.

  Németh Margarita:

Peter Siemund: Speech Acts and Clause Types - English in a Cross-Linguistic Context

232-237.

  Andor József:

Bibok Károly: Szójelentéstan: a lexikai szemantikától a lexikai pragmatika felé

258-263.


 

13 (2017)

 

Papers:

 
 

Porkoláb ádám:

“I’m tired of too professional, standard articles”. Gender-based analysis of young Hungarians' blogs

6-27.

 

Kazamér Éva:

Parti Nagy Lajos Szódalovaglás című kötetének hangalakzatai

28-42.

 

Iványi Zsuzsanna:

Önpozicionálás különböző kategóriák keresztmetszetében

43-57.

 

Lőrincz Katalin:

Nyelvi revitalizáció Skandináviában: a meänkieli

69-91.

 

Kovács Kornél:

A keleti szláv nyelv. Érvek és ellenérvek egy köztes keleti szláv alapnyelv feltevésének indoklásában

92-102.

 

Várhegyi Nikolett:

Magyar anyanyelvű tanulók kérési stratégiái angol nyelven

112-125.

 

Götz Andrea:

Az első magyar intermodális korpusz bemutatása. Kutatási lehetőségek

126-139.

 

Szecskó Adrienn:

Prénoms dans le vocabulaire argotique dans les dictionnaires de Lorédan Larchey. Argotographie dans la deuxičme moitié du 19čme sičcle

140-173.

 

Bebwa Isingoma:

The Pragmatics of kandi: A Relevance-theoretic Account

174-184.

   

 

     
Reviews:      
         
  Kremzer Viola:

Marie Delaney: Special Educational Needs

1-3.

  H. Prikler Renáta:

Douglas Biber and Bethany Gray: Grammatical Complexity in Academic English. Linguistic Change in Writing

4-5.

  Munkácsiné Mónus Mária:

Daniela Wawra: Job Interview Corpus. Data Transcription and Major Topics in Corpus Linguistics

58-64.

  Kormos Krisztián:

Angelika Landmann: Tatarisch: Kurzgrammatik

65-68.

  Várhegyi Nikolett:

Katalin Szili, Judit Bándli & Orsolya Maróti: Pragmatics in Practice. Empirical Studies in the Hungarian Language

103-107.

  Bakó Barbara:

L. David Ritchie: Metaphor

108-111.

  Jurth Réka:

András Kertész: The Historiography of Generative Linguistics

188-192.

   

 

     
Research report:      
         
  Arató Anna:

Au croisement des traditions poétiques médiévales. Éléments de recherche autour de la création novatrice de Philippe de Beaumanoir

185-187.


 

12 (2016)

 

Papers:

 
 

Kádár Z. Dániel &

Petykó Márton:

A bekiabálás vizsgálata mimetikus és személyközi nézőpontból

1-31.

 

Kisföldi Zsófia  &

Ivaskó Lívia:

Pragmatic disorders in autism – similar symptoms, different explanations

36-50.

 

Bódi Beatrix Babett:

Acteurs et actants dans l’Heptaméron de Marguerite de Navarre

191-200.

 

Simon Krisztián :

Where is e-learning headed? Relating simulation and gamification to a possible shift in education

201-215.

 

Sándor Krisztina:

Grammaticality Judgement Tests as Measures of Explicit Knowledge

216-230.

 

Simayné Sáfrányos Tamara:

Das Problem der Beziehung zwischen Ironie und Humor in der zeitgenössischen Humorforschung

231-240.

 

Оксана Добровольская:

Латинские заимствования в тематической группе среднеанглийских наименований лиц по профессии

241-251.

 

Simayné Sáfrányos Tamara:

Streichbarkeit von ironischen Sprecherbedeutungen als konversationelle Implikaturen

252-277.

  rÁKOSI CSILLA:

On the evaluation of psycholinguistic experiments on metaphor. Part I: The metatheoretical background

 278-287.
 

rÁKOSI CSILLA:

On the evaluation of psycholinguistic experiments on metaphor. Part II: Case studies

288-302.

 

Abuczki Ágnes:

On the notion of grammaticality

303-316.

 

Vecsey Zoltán:

A representationalist account of literary characters. Part I: Artefactualism

317-332.

 

Vecsey Zoltán:

A representationalist account of literary characters. Part II: Representationalism

333-350.

   

 

     
Interview:      
         
 

Andor József:

Framing the issues: An interview with George Lakoff

174-190.

   

 

     
Reviews:      
         
  Halász Katinka:

Monika Schwarz-Friesel: Sprache und Emotion

32-35.

  Farkas Kornél:

Margit Reitbauer, Nancy Campbell, Sarah Mercer, Jennifer Schumm Fauster & Renate Vaupetitsch (eds.): Feedback Matters: Current Feedback Practices in the EFL Classroom

171-173.

   

 

     

Neue Methoden der Datenverarbeitung in der Germanistik

Sondernummer

 

 
 

 

Inhalt

52.

 

 

Geleitwort

53-55.

 

Ildikó Daróczi:

Kontrastive Aspekte des Neologismus Selfie: Eine Fallstudie

56-86.

 

Ágnes Sántáné Túri:

COSMAS IIweb im Dienste der Substantivvalenzlexikographie

87-99.

 

Zsófia Haase:

Indirekte pronominale Anaphern im Deutschen: Eine Sprecherbefragung

100-122.

 

Krisztián Majoros:

Zellenmetaphern und die organische Metaphorik in deutschsprachigen Plenarvorträgen: Die weiterentwickelte „Trichter”-Methode

123-151.

 

Máté TÓTH:

Farbige Düfte. Metonymie und verbale Synästhesie

152-170.


 

11 (2015)

 

Papers:

 

 

Szőke Bernadett:

The identifying apposition in Hungarian

1-28.

 

Tomasz Barszcz:

On the argumentative structure of the references of the term “argument” in legal discourse

38-47.

 

Németh Margarita:

Apologizing Strategies in Japanese and Hungarian

48-63.

 

Gyuricza Katalin:

Die linguistische Erforschung der Vernetztheit von Textsorten: ein Problemaufriss

64-81.

 

Marinecz Kornélia Florina:

Sequentialität und Interaktivität der sozialen Positionierung

82-99.

 

Nagy Katalin:

Kilencévesek a lakatlan szigeten: az érvelés szituációs beágyazottságának jelei

108-130.

 

Kormos Krisztián:

Permi hatás a volgai bulgár igei inflexióban

131-154.

 

Ahmad M. Saidat & Mamdouh A. Alenazy:

Participant Reference in Qur’anic Arabic: Dialogues of Moses: A Corpus Based Study

155-165.

 

Rákosi Csilla:

Szókincs-elsajátítási stratégiák az idegennyelv-tanulásban

166-194.

 

Maticsák Sándor &

Tóth Anikó Nikolett:

A mordvin égtájnevekről

195-210.

 

Kertész András:

„A Legrosszabb Dolog, ami a huszadik századi nyelvtudomány historiográfiájával történt”

211-249.

 

Porkoláb Ádám:

Az internetes kommunikáció különbségei blogokban és Facebook-oldalakon

250-264.

 

Szecskó Adrienn:

L’emploi du prénom Charles et ces deux diminutifs 'Charlot' et 'Charlie' dans le français familier et argotique

265-273.

 

Zuzana Krinková:

The Comparison of Loanwords from Romani to Be Found in Non-Standard Hungarian, Spanish, Czech and Romanian

274-291.

 

Szűcs Péter:

On pronouns in Hungarian complex sentences

292-313.

   

 

     
Reviews:      
         
  Munkácsiné Mónus Mária:

Gisella Ferraresi: Grammatikalisierung

29-33.

 

Bihari Judit:

Kertész, András & Rákosi, Csilla (eds.): The Evidential Basis of Linguistic Argumentation

34-37.

 

Váradi Dóra:

Елена Вячеславовна Маринова: «Иноязычная лексика современного русского языка»

100-104.

 

Szecskó Adrienn:

Sylvie Brunet : En voiture, Simone ! : 365 prénoms et expressions

105-107.


 

10 (2014)

 

Papers:

 

 

Csontos Tamás:

Personal and reflexive pronouns in English: a Syntax First Alignment approach

1-11.

 

RESZEGI KATALIN:

Kétnyelvűség és konnekcionizmus

12-26.

 

Thomas Erika:

Fragen und Antworten aus der Werkstatt der Phraseologie: einige Grundbegriffe

27-40.

 

Thomas Erika:

Vorschlag für die Klassifizierung der Phraseologismen: einige Probleme

41-55.

 

Pethő Gergely &

Mózes Eszter:

An n-gram-based language identification algorithm for variable-length and variable-language texts

56-82.

 

Tóth Csilla:

A magyar statikus lokatívuszi ragok, névutók monotonitásának szerepe a következtetésekben

83-101.

 

Lukas Betzler:

›Im Zweifel antisemitisch‹? Eine antisemitismuskritische Textanalyse der Kolumnen Jakob Augsteins

106-143.

 

Bakó Barbara:

Hungarian idioms in the predicative adverbial participle construction

144-163.

 

Pálinkás István:

Metaphor, Irony and Blending

611-630.

  Tóth Enikő:

The imperative and the subjunctive proper: two distinct grammatical moods in Hungarian

631-644.

  Rákosi György:

Sightseeing around our own possessive adjectives in Hungarian

645-658.

 

Rákosi György &

Tóth Enikő:

The Pronoun Interpretation Problem in Hungarian. An overview of current directions in first language acquisition research

659-674.

  Németh T. Enikő:

Implicit arguments at the grammar-pragmatics interface: Some methodological considerations

679-694.

  Haase Zsófia:

Indirekte pronominale Anaphern in Texten

695-716.

  Renad Abbadi:

The Construction of Arguments in English and Arabic: A Comparison of the Linguistic Strategies Employed in Editorials

724-746.

  Zsuzsanna Iványi:

A beszélt nyelvi szöveg mint interaktívan létrehozott valóság

747-762.

  Simon Gábor:

On the anaphoric functioning of rhyme

763-775.

  Györfi Beáta:

Az orosz nyelv besorolása az üres alanyi paraméter tükrében

781-798.

   

 

     
Reviews:      
         
  Mózes Eszter:

Rainer Perkuhn, Holger Keiberl & Marc Kupietz: Korpuslinguistik

102-105.

  Bodnár EMese:

Helge Skirl, Monika Schwarz-Friesel: Metapher

675-678.

  Szecskó Adrienn:

Abdelkarim Tengour: Tout l’argot des banlieues. Le dictionnaire de la zone en 2600 définitions

717-723.

  Bodnár EMese:

Monika Schwarz-Friesel & Jehuda Reinharz: Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert

776-780.

   

 

     

Superbly grounded in the world of language

Special issue in honour of Dr. Péter Pelyvás on the occasion of his 65th birthday

Tökéletesen lehorgonyzottan a nyelv világában

Különszám Dr. Pelyvás Péter 65. születésnapja alkalmából

 

 
     Tartalomjegyzék

166-168.

     Szerkesztői bevezető

169-170.

     Tabula Gratulatoria

171.

 

Gábor Alberti,

Mónika Dóla &

Judit Kleiber:

Mood and modality in Hungarian: Discourse Representation Theory meets Cognitive Linguistics

172-191.

 

József ANDOR:

A train of thought on the train of + N construction

192-204.

 

Réka Benczes:

What can we learn about the mental lexicon from non-prototypical cases of compounding? A cognitive linguistic perspective

205-220.

 

Károly Bibok:

Lexical semantics meets pragmatics

221-231.

 

Mario Brdar &

Rita Brdar-Szabó:

Metonymies we (don’t) translate by: The case of complex metonymies

232-247.

 

Péter Csatár:

X IS A JAIL: A pilot study from a hybrid theoretical point of view

248-260.

 

Attila Cserép:

Conceptual Metaphor Theory: in defence or on the fence?

261-288.

 

Bálint Péter Furkó:

Cooptation over grammaticalization: The characteristics of discourse markers reconsidered

289-300.

 

Gábor Győri:

On the primacy of metonymic construal in lexicalization processes

301-311.

 

Irén HEGEDŰS:

Affix doublets and affix rivalry in the history of English

312-324.

 

László HUNYADI,

István Szekrényes,

László Czap &

István Sziklai:

Seeing the sounds?

325-338.

 

Géza Kállay:

Some philosophical problems about metaphor: A brief overview

339-345.

 

Krisztina Károly:

Discourse production and translation: A cognitive approach to the (re)creation of rhetorical structure

346-358.

 

András Kertész:

The armchair in the laboratory: A note on the relationship between introspective thought experiments and real experiments in linguistics

359-371.

 

Miklós Kontra:

A Hungarian syntax in hiding

372-375.

 

Béla KORPONAY:

Postpositions, "part-of-speechness", negation, and other matters

376-391.

 

Zoltán Kövecses:

Context-induced variation in metaphor

392-402.

 

Nóra Kugler:

The dynamic construal of epistential meaning

403-420.

 

Tibor Laczkó:

On verbs, auxiliaries and Hungarian sentence structure in Lexical-Functional Grammar

421-438.

 

Pál Lieli:

The Great Vowel Shift: Conflicts and solutions

439-448.

 

Sándor Martsa:

Rule or analogy? The case of English conversion

449-471.

 

Enikő Németh T.:

 Intentions and perspectives in the social forms of language use

472-485.

 

Gergely Pethő &

Éva Kardos:

On the empirical foundations of the detransitivisation analysis of unaccusatives

486-518.

 

Günter Radden:

Making sense of negated modals

519-532.

 

Csilla Rákosi:

On the rhetoricity of psycholinguistic experiments

533-547.

 

György Rákosi:

Possessed by something out there: On anaphoric possessors in Hungarian

548-559.

 

Gyula Sankó:

Scholarly texts flavoured with conversational features: A corpus-based study of Hungarian EFL learners’ academic writing

560-575.

 

Gábor Tolcsvai Nagy:

General and definite verb inflection: a semantic approach

576-587.

 

Ágoston Tóth:

The Distributional Compatibility Relation

588-599.

 

Enikő Tóth:

Gestural demonstratives in English: an experiment

600-610.


 

9 (2013):

 

Papers:

 

 

Tillinger Gábor:

Langues, dialectes et patois – Problčmes de terminologie dialectologique

1-18.

 

Bebwa Isingoma:

Innovative Pragmatic Codes in Ugandan English: A Relevance-theoretic Account

19-31.

 

Fekete Adrienn:

Lost or Found in Hyperspace? – Hyperlinking by itself is not enough

32-47.

 

Buzgó Anita:

Az idegen eredetű keresztnevek adaptációja a finnben

48-55.

 

Nagy C. Katalin:

Adatforrások integrációja a történeti nyelvészetben: a nyelvtörténeti korpuszadat fogalmáról

56-78.

 

Jurth Réka:

On the distribution of verbal particles and nominal resultatives in Hungarian

332-345.

  Takács Orsolya:

Changing trends in psycholinguistic parsing theory

353-362.

 

TAkács Orsolya:

Felszínes nyelvtani feldolgozás. A mondatmegértés Ferreira-féle elméletéről

363-372.

 

Vecsey Zoltán:

Hipotézisek és adatok a határozatlan extenziójú predikátumokról szóló vitában

373-387.

 

Kocsány Piroska:

Das Adverb „ott” ’dort, da’: ist das nur ein Adverb, weiter nichts?

388-396.

   

 

     
Reviews:      
         
  Munkácsiné Mónus Mária:

Konstanze Marx & Monika Schwarz–Friesel (Hrsg.): Sprache und Kommunikation im technischen Zeitalter. Wieviel Internet (v)erträgt unsere Gesellschaft?

346-352.

   

 

     

Linguistic analyses: a colorful palette

Special issue in honor of Dr. Béla Hollósy on the occasion of his 65th birthday

Színes ecsetvonások a nyelvészeti palettán

Különszám Dr. Hollósy Béla 65. születésnapja alkalmából

 

 
     Tartalomjegyzék

81-82.

     Szerkesztői bevezető

83-84.

     Tabula Gratulatoria

85.

 

Ágnes Abuczki &

Ghazaleh Baiat ESFANDIARI:

An overview of multimodal corpora, annotation tools and schemes

86-98.

 

József ANDOR:

Interrogating possessive have: a case study

99-107.

 

CS. JÓNÁS Erzsébet:

A nyelvi álcázás fordítási kérdései

108-118.

 

Attila CSERÉP:

Metaphorical uses of horse in Hungarian and English: What can the dictionary and the corpus tell us?

119-131.

 

Bálint Péter FURKÓ &

Katalin MÓNOS:

The teachability of communicative competence and the acquisition of pragmatic markers: A case study of some widely-used Business English coursebooks

132-148.

 

Gábor GYŐRI:

Basic level categorization and meaning in language

149-161.

 

Irén HEGEDŰS:

Unlikely infix-like elements in English: Critical remarks on the use of the term infix(ation)

162-177.

 

József HORVÁTH:

What are BA and MA students proud of? The case of the International Pride Corpus

178-185.

 

László HUNYADI:

Possible communicative cues to syntactic incompleteness in spoken dialogues

186-199.

 

Éva KARDOS:

Aspectual classes: past and present

200-210.

 

Helga KOCZOGH:

Scrutinizing the Concept of (Verbal) Disagreement: Terminological and definitional issues

211-222.

 

László Imre KOMLÓSI:

Cognitive and affective material in the Mental Lexicon: The interface of form and meaning

223-233.

 

Béla KORPONAY &

Ildikó NAGY:

Internal and external causation

234-238.

 

Tibor LACZKÓ:

On a much-debated Hungarian predicate: Verb or participle? Syntactic or lexical treatment?

239-267.

 

Péter PELYVÁS:

‘And of course you want to change the title…’: On the modal senses of want

268-281.

 

György RÁKOSI:

Myself, the armchair linguist: Two complex anaphors in Hungarian

282-293.

 

Peter SHERWOOD:

Eszik, megeszik, de főleg megesz, és ami körülöttük van

294-300.

 

TÓTH Ágoston:

Az ember, a korpusz és a számítógép: Magyar nyelvű szóhasonlósági mérések humán és disztribúciós szemantikai kísérletben

301-310.

 

TÓTH Enikő:

A főnévi mutató névmások deiktikus használata a magyar és az angol nyelvben

311-320.

 

VÁRADI Tamás:

Gépesített helyesírási tanácsadás: Nyelvtechnológiával a helyesírásért

321-331.


 

8 (2012):

 

Papers:

 

 

Baditzné Pálvölgyi Kata:

Hangterjedelem és hangfekvés a magyar és a spanyol eldöntendő kérdésekben

1-11.

 

Kövér Péter &

Virágh Árpád:

A fordítás kognitív folyamatainak empirikus vizsgálata

12-23.

 

Csatári Ferenc:

Értelem, helyettesíthetőség, címkézettség Graeme Forbes a nevek jelentéséről

24-31.

 

Bódog Alexa:

A hitek és a tudás kezelése J.L. Austin nyelvfilozófiájában

32-41.

 

Bódog Alexa:

Egyéni és kollektív intenciók a searle-i beszédaktus-elméletben

42-52.

 

Kovácsné Dudás Andrea:

A beszélői beállítottság kontrasztív jellemzésének lehetősége pragmatikai modell alapján

53-66.

 

Bilal A. Al-Adaileh & Renad Abbadi:

The pragmatic implications of metonymical body-based idioms in Jordanian Arabic

73-91.

 

Sáfrányos Tamara:

Sprechakte und ihre Ausdrucksformen im Deutschen und Ungarischen

97-135.

  Furkó Bálint Péter &

Dudás Éva:

Gender differences in complimenting strategies with special reference to the compliment response patterns of Hungarian undergraduate students

136-157.

 

Ali Asghar Rostami Abusaeedi,

Abbas Ali Ahangar,

Abdullah Sarani &

Zahra Kheiri Kangan:

The Comparison of Conceptual Metaphor Theory and Conceptual Blending in Explaining the Metaphoric Advertisements in Some Iranian Family Journals

158-178.

 

Barna Ferenc:

Bőségszaru és hadijelvény. Concordia a katonacsászárok korának érempropagandájában

179-212.

 

Barna Ferenc:

Égi istenek, földi célok. Az istenek megjelenése és szerepe a római érempropagandában a katonacsászárok korának második felében –

a sisciai verde első évtizedeiben megfigyelhető jellegzetességek

213-243.

  MAJTÉNYI MELINDA:

The productivity of the prefix über- in English and Hungarian: A cross-linguistic, corpus-based study

244-261.

  P. Forgács Edit:

Genuszuweisung bei Lehnwörtern im Deutschen

262-266.

  P. Forgács Edit:

Genus der Nomen und Genuserwerb im Deutschen

267-276.

  Mezei Zsuzsa:

Deutsch als Wissenschaftssprache – Geschichtliche Übersicht

277-305.

   

 

     
Reviews:      
         
  Tóth Máté:

Walther Kindt: Irrtümer und andere Defizite in der Linguistik. Wissenschaftslogische Probleme als Hindernis für Erkenntnisfortschritte

67-72.

  Mózes Eszter:

Tony McEnery & Andrew Hardie: Corpus Linguistics. Method, Theory and Practice

92-96.


 

7 (2011):

 

Papers:

 

 

Koczogh Helga Vanda & Furkó Bálint Péter:

Gender differences in the use of the discourse markers you know and

I mean

1-18.

 

Faten H. Amer,

Bilal A. Adaileh &

Belal A. Rakhieh:

Arabic Diglossia

19-36.

 

Fehér Krisztina:

A szó(jelentés) ontogenezise

48-58.

 

Haase Zsófia:

Textsorten aus kontrastiver Sicht

59-73.

 

Rákosi György,

Laczkó Tibor &

Csernyi Gábor:

On English phrasal verbs and their Hungarian counterparts: from the perspective of a computational linguistic project

80-89.

 

Vacsi Anna:

Cross-cultural and Situational Variation in Request Behaviour

95-106.

 

Kiss Katalin:

Contributions to the analysis of activity verbs and telicity marking in English and Hungarian

107-120.

  Kiss Katalin:

Remarks on semelfactive verbs in English and Hungarian

121-128.

 

Máté Zsuzsanna:

Egységek és részegységek. Szövegkomplexitás Chrétien de Troyes Yvain ou le Chevalier au Lion című regényében

129-158.

 

Esfandiari Baiat Ghazaleh:

A Study of Developmental Dyslexia in Middle School Foreign Language Learners in Iran

159-169.

  ANTOskiv Galina:

Употребление буквы в Милятинoм евангелии

176-183.

 

EDO NURIA:

Genre Awareness in Professional and Academic Language: the Importance of “Packing” Knowledge Appropriately in Professional Settings and Academia

184-202.

 

Darai Zsuzsanna &

Rákosi Csilla:

Die Behandlung von Inkonsistenz in der Optimalitätstheorie

203-226.

 

Tóth Andrea:

Relations sémantiques en traduction automatique : degrés d’inclusion et limites d’application

227-239.

         
Reviews:      
         
  Bihari Judit:

Frans H. van Eemeren, Bart Garssen & Bert Meuffels: Fallacies and Judgments of Reasonableness. Empirical Research Concerning the Pragma-Dialectical Discussion Rules

37-42.

  Bihari Judit:

Frans H. van Eemeren & Rob Grootendorst: A Systematic Theory of Argumentation. The pragma-dialectical approach

43-47.

 

Nagy Katalin:

Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség

74-79.

  Haase Zsófia:

Enikő Németh T. & Károly Bibok (eds.): The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface

90-94.

 

Tillinger Gábor:

Nathalie Tréhel-Tas : Parlons gallo. Langue et culture.

170-175.

         
         
Working Papers in Language Technology:
         
  Hunyadi László:

Multimodal Human-Computer Interaction Technologies. Theoretical Modeling and Application in Speech Processing

240-260.

  Abuczki Ágnes:

A multimodal analysis of the sequential organization of verbal and nonverbal interaction

261-279.

  Bódog Alexa:

Természetesség és multimodalitás az ember-gép interakciókban. Fejlődéslélektani megfontolások

280-290.

  Takács Orsolya:

A személyközi kommunikáció multimodalitását vizsgáló kísérletsorozat eredményeiről

291-312.

  Staudt Alexandra &

Pápay Kinga:

The Annotation of the HuComTech Audio Corpus in Practice – Observations and Questions Arising

313-329.

 

Pápay Kinga,

Szeghalmy Szilvia &

Szekrényes István:

HuComTech Multimodal Corpus Annotation

330-347.

 

Bertók Kornél,

Sajó Levente &

Fazekas Attila:

A robust head pose estimation method based on POSIT algorithm

348-356.

  Szilágyi Attila:

A comparison of different face classifiers based on Local Binary Patterns for emotional expression, gender, age and race

357-365.

         

 

6 (2010):

 

Papers:

 

 

Bereczki Gábor:

Újabb tendenciák a cseremisz etimológiai kutatásokban

1-5.

 

Csatár Péter:

A pszicholingvisztikai kísérletek helye és szerepe a fogalmi metaforaelméletben

6-36.

 

Fee-Alexandra Haase:

The Linguistic Representation of Economic Breakdowns in the Mass Media Language as Inverted Rhetoric of Vivity

37-50.

 

Fee-Alexandra Haase:

The Cases of the Reception of Political Speeches and Discourses

in the Online Journals New York Times Online and Spiegel Online

51-60.

 

P. Forgács Edit:

Kategorisierung der Wortarten

61-75.

 

Khaled H. Abu-Abbas – Thaer T. Al-Kadi –

Feda Y. Al-Tamimi:

On Three -rb- Language Games in Arabic

76-90.

 

MÁTÉ ZSUZSANNA:

L’apparition de l’Autre Monde celtique dans les romans courtois de Chrétien de Troyes

91-99.

 

Cserép Attila:

Premodification in Idioms

100-112.

 

Furkó Bálint Péter:

As Good as it Gets – Scripted Data in Discourse Analysis

113-123.

 

Bakró-Nagy Marianne:

Az adat a történeti nyelvészetben: megnyilatkozás, forrás, megbízhatóság

124-167.

         

 

5 (2009):

 

Papers:

 

 

Koczogh Helga Vanda:

Verbal Superiority of Women?

1-17.

 

Abuczki Ágnes:

The Use of Metaphors in Advertising

18-24.

 

Turi Gergő:

Kötőmód a mai magyar nyelvben

25-38.

 

Mezei Zsuzsa:

Zur Rolle des Deutschen in der Europäischen Identität

44-72.

 

Székely Gábor:

Bemerkungen zu einer geplanten deutsch-ungarischen kontrastiven Grammatik

73-79.

 

Agyagási Klára:

A jövevényszó mint nyelvtörténeti adat

80-92.

 

Iványi Zsuzsanna:

Konstruktionseinheiten und soziale Positionierung im Gespräch

105-109.

 

Nagy C. Katalin:

Pragmatic and cognitive aspects of the research into grammaticalization

110-127.
         
Reviews:      
         
 

Haase Zsófia:

András Kertész & Csilla Rákosi (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien.

39-43. 
         

Papers Based on Conference Presentations:

   
         
 

Andor József:

Horwich on Synonymy

93-97

 

Andor József:

Schiffer on Vagueness: The Issue of Unarticulated Constituents

98-104.
         

 

4 (2008):

 

Papers:

   
         
 

Mászlainé Nagy Judit:

A szerepjátszós módszer segítségével létrehozott dialógusok elemzési lehetőségei

1-21.

 

Bódog Alexa:

A kommunikáció és az intencionalitás kapcsolata a pragmatikában

22-51.

 

Siaka Natalia Vadimovna:

Chuvash Loans in Inner Translation

52-58.

 

Szabó Etelka:

A hyperbola interpretációja a Collčge de Presles retorikáiban

59-69.

 

Szabó Etelka:

Reneszánsz francia retorikák a katakrézisről

70-78.

 

Györffy Beáta:

A PRO üres névmási elem jegyei az oroszban

79-97.

 

Lányi Éva:

Nominalisierung und Argumentstruktur

98-143.

 

Szabó Etelka:

A nyelvi képek és alakzatok szétválasztása a klasszikus hagyományban

144-156.

 

Buzásné Sahverdova Nava-Vanda:

Hatalmi stratégiák a bírósági diskurzusban

157-185.

 

Mászlainé Nagy Judit:

A kisiskolások pragmatikai kompetenciájának fejlődése a bocsánatkérés kapcsán

186-203.

 

Pálinkás István:

The 'Pragmatic' Blend

204-213.

 

Horváth János:

On the Usage Profile of the Words ‘Inflation’ and ‘Deflation’

220-226.

 

Hunyadi László:

Cognitive grouping and recursion in prosody

231-253.

 

Hunyadi László:

Experimental evidence for stress and accent alignment at morphological constituent boundaries in Hungarian

254-265.

 

Hunyadi László:

Experimental evidence for recursion in prosody

266-279.

 

Molnár Anna:

Pragmatische Sprachphänomene und das Grammatikalisierungskonzept

280-289.

         
Reviews:    

 

       

 

 

Mászlainé Nagy Judit:

Gabriele Kasper & Kenneth Rose: Pragmatic Development in a Second Language

214-219.

 

Furkó Péter:

Kerstin Fischer (ed.): Approaches to Discourse Particles

227-230.

         
         
Proceedings of the conference:    

 

Data, evidence and plausible argumentation in linguistics.

(Debrecen, November 28th, 2008)

   

 

Part I: The metatheoretical framework

   
 

Kertész András &    Rákosi Csilla:

A p-modell: Adat, evidencia és pla  uzibilis érvelés a nyelvészetben

290-323.

 

Mihálydeák Tamás:

Korreferátum Kertész András és Rákosi Csilla p-modelljéhez

324-367.

 

Vecsey Zoltán:

Korreferátum Kertész András és Rákosi Csilla p-modelljéhez

368-384.

         

Part II: Applications of the metatheoretical framework

The Szeged Group

   
 

Bibok Károly:

A szintaktikai alternációt magyarázó elképzelések plauzibilitása

385-409.

 

Németh T. Enikő:

Implicit alanyi argumentumok az adatok tükrében

410-435.

 

Nagy C. Katalin:

Módszerek és érvelés a történeti pragmatikában

436-461.

         
The Pécs Group      
 

Simonffy Zsuzsanna:

A lexikális jelentés topikus szerkezete szóösszetételekben

462-486.

 

Komlósi László:

A jelentés pragmatikai meghatározói mint a nyelvi inferencia evidenciája

az elliptikus, „mondatszint-alatti” megnyilatkozások jelentés-mechanizmusai

487-528.

         
The Debrecen Group      
 

Csatár Péter:

Konvergáló evidenciatípusok a fogalmi metaforaelméletekben

529-549.

 

Bódog Alexa:

Asszimmetrikus analógiák a nyelvészeti elméletalkotásban – a stimulus szegénységére vonatkozó argumentum esete

550-565.

         

         

3 (2007):

 

Papers:

     
         
 

Kémenes Árpád:

Conceptual Integration in Sylvia Plath’s “Getting There” 

1-11.

 

Dancs Ágnes:

Intertextualité, motivation et fonction esthétique

12-18.

 

Kissné Kovács Krisztina:

Esettanulmányok az ellentétviszonyban megfogalmazott preszuppozíciók feltárására az orosz nyomtatott reklámszövegekben

19-25.

 

Sztranyiczki Zsófia:

Space, time and affect in  Saul Bellow’s Mr. Sammler’s Planet

26-36.

 

Sztranyiczki Zsófia:

Saul Bellow’s Ravelstein: Diffusion of spaces and times

37-45.

 

Koczogh Helga Vanda:

Native speaker and non-native speaker discourse marker use. The use of discourse marker ‘well’

46-53.

 

Hoffmann Zsuzsa:

English as a Glocal Panacea for Quadrilingual Switzerland and Multilingual Europe

54-64.

 

Mászlainé Nagy Judit:

A bocsánatkérés pragmatikája a kisiskolások körében

 65-84.

 

Szabó Etelka:

Egy allegória alakváltozásai

85-103.

         

 

2 (2006):

 

Papers:

     
         
 

Sztranyiczki Zsófia:

Spatio-temporality in narrative fiction: Humboldt's Gift by Saul Bellow

1-16.

 

Rákosi Csilla:

A generatív szintaxis standard elméletének argumentációs szerkezete

(2. rész)

17-47.

 

Darai Zsuzsanna:

A természetes nyelvi szinten ható kompozicionalitás elve Frege szemantikájában (2. rész)

 48-66.

 

Hunyadi László:

Grouping, the cognitive basis of recursion in language

67-114.

 

Sajgál Mónika:

A beszédretorika módszerének alkalmazása az intézményes kommunikáció vizsgálatában

115-133.

 

Hoffmann Zsuzsa:

A diglosszia fogalmának problémái - a német nyelvű Svájc példáján

160-166.

 

Kémenes Árpád:

A szótárszerkesztési alapelvek változásai Országh László Angol-magyar kéziszótára átdolgozott kiadásaiban

182-190.

 

Pálinkás István:

The Development of the Senses: Metaphorical Extension or Conceptual Integration?

191-197.

         
Reviews:      
         
 

Laczkó Tibor:

Alberti Gábor & Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv I-II.

134-159.

 

Truckó Laura:

Seana Coulson: Semantic leaps. Frame-Shifting and Conceptual Blending in Meaning Construction

167-172.

 

Herbert Müller:

Kertész, András: Philosophie der Linguistik. Studien zur naturalisierten Wissenschaftstheorie

173-177.

 

Jenkeiné Molnár Erzsébet:

Gerhard Helbig, Lutz Götze, Gert Henrici & Hans-Jürgen Krumm: Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch

178-181.

 

Truckó Laura:

Klaus Brinker: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden

198-204.


 

1 (2005):

 

Papers:

     
 

Szabó Etelka:

Job Kunstetter's Revolt. Metaphor, analogy, and allegory in a humorous short story

1-15.

 

Forgács Attila:

Az ellipszis Cicero Catilina elleni első beszédében generatív grammatikai szemszögből

16-25.

 

Kertész András &

Rákosi Csilla:

Plausible vs. fehlerhafte Schlüsse in der kognitiv-linguistischen Theoriebildung

26-61.

 

Rákosi Csilla:

A generatív szintaxis standard elméletének argumentációs szerkezete

(1. rész)

 62-87.

 

Darai Zsuzsanna:

A természetes nyelvi szinten ható kompozicionalitás elve Frege szemantikájában (1. rész)

88-114.

 

 

Our journal is also archived by

EPA (http://epa.oszk.hu/argumentum), and by

MATARKA (http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=366)

 

Mainpage  |  Contents  |  Archive  |  Links  |  Impressum  |  Technical Guide  |  E-mail
All Rights Reserved 2005 Argumentum